Piețe verticale

Există diferite industrii care în timpul unui proces productiv generează un volum mare de deșeuri. Cu Termoliză, acestea se pot rentabiliza și valora obținând un produs alternativ de vândut sau de reutilizare.

Atunci când analizăm dacă industria dumneavoastră ar putea fi un candidat la implementarea uneia dintre fabricile noastre, este important să reţineţi că cel mai mic modul pe care îl avem este de 1MWh, care trebuie alimentat cu o tonă de deşeuri eficiente* la fiecare oră timp de 8000h/an (11 luni). În funcţie de deşeurile care urmează a fi tratate, pot fi necesare unele maşini suplimentare (zdrobitor, peletizator,..).

*Definim deşeuri eficiente ca fiind lipsite de agregate (ceramica, nisipul, pietrele, etc.) metale, și în cele din urmă, orice element fără putere calorică.

Tratament de deșeuri de vapoare

Balasturi de baze mari, lubrifianți uleiuri care se pot îngroşa prin folosirea rumeguşului sau a hârtiei mărunţite, se obține buncăr de combustibil, căldura și fumul de cărbune pentru a le folosi precum combustibil în alte industrii care au nevoie (firme de ciment, termice…) sau pentru obținerea de curent.

Plante de Tratament

Se pot trata nămolurile lixiviate și obținerea în procesul syngas, cãldura și îmbunãtãțirea solului. Syngas se poate transforma în electricitate printr-un motor de congenerație în timp ce cu căldurã se poate proceda la fel printr-un sistem de cazane și o turbină

Compania de Reciclarea a Plasticului

Depinzând de țara și de dezvoltarea industriei a plasticului ce deține aceasta, Termoliza devine o alternativă de a valora în fața unei vânzări locale de plastic reciclat sau vânzarea marelor țări producătoare precum India și China.

Depinzând de tipul și compoziția plasticului de a trata (niciodata PVC), de obicei se obține o medie între 350 – 550Kg de buncăr de combustibil pe fiecare tonă de plastic tratată. Acestuia ar trebui să-i adaugăm căldura obținută și fumul de cărbune surplus ce poate fi vândut.

Scenariul cel mai probabil este că se vor obţine venituri mai mari din vânzarea acestor rezultate decât din vânzarea proprie de plastic reciclat în sine.

Fabrica de Alimente

Utilizăm ca exemplu o fabrică de sucuri envasate/îmbuteliate. Pentru producția acestor sucuri la nivel industrial se precizeaza cantități mari de fructe, tratată si stoarsă și din care se generează un important surplus care de obicei se vinde pentru  îngrășarea animalelor în industrii.

Cu un modul de Termoliză s-ar fi generat syngaz pentru producţia de electricitate pentru autoconsum, căldura pentru a fi utilizată în procesul productiv sau bine, generând mai multă electricitate și o cantitate importantă de biocarbon din care să creăm o a doua industrie sau sã fixăm cărbune în podelele sale. Pe de altă parte ar presupune o reducere a costului de manipulare a surplusului generat.

Producătorii de amidon şi similari

Mările fabrici de extracţie de amidon necesită o cantitate mare de materie primã, dintre care 10 și 25% din cantitatea care nu se beneficiază se transformă în gunoi.

Cu un modul de Termoliză se poate utiliza acest gunoi menționat anterior și genereazã electricitate cu care să se alimenteze fabrica însăşi, vinde surplusul de energie la reţeaua locală și utilizând căldura generată în procesul fierberii apei necesarã producţiei într-un prim pas și uscarea producţiei la finalul procesului. Aşadar s-ar obţine aproximativ între 10 și 15% de biochar pentru vânzare sau pentru utilizarea în câmpurile proprii de producție dacă acesta ar fi cazul.

Industrii Productoare de Alcool

În general acest tip de industrii distilează fructele, legumele, tuberculi, cerealele, etc., pentru obţinerea de alcool. În procesul de obţinere al alcoolului se produce mult exces care poate fi tratat într-o instalație de Termoliză pentru obţinerea de electricitate, căldură și biochar astfel încât să putem valoriza acest exces.