Termeni Legali

Termeni Legali

DATE DE IDENTIFICARE: LANDFILLSOLUTIONS este o marcă a PIPOTE S.L. În conformitate cu obligația de informare cuprinsă în articolul 10 din Legea 34/2002, din 11 iulie, privind Serviciile Societății Informaționale și Comerțului Electronic, următoarele date sunt reflectate mai jos: compania care deține domeniul web este Pipote SL, cu adresa în aceste scopuri la Calle Raimundo Fdez. Villaverde 45, 28003 – Madrid Număr CIF: B84959113 înregistrat în Registrul mercantil din Madrid în volumul 23722, folio 123, foaia M-425760. E-mail de contact: info@landfillsolutions.eu al site-ului web.

UTILIZATORI: Accesul și / sau utilizarea acestui portal al Pipote S.L. al site-ului atribuie condiția de UTILIZATOR, care acceptă, din respectivul acces și / sau utilizare, Condițiile Generale de Utilizare enumerate aici. Condițiile menționate anterior vor fi aplicabile indiferent de Condițiile Generale de Contractare care, în cazul lor, sunt obligatorii.

UTILIZAREA PORTALULUI: indicarea domeniului oferă acces la o multitudine de informații, servicii, programe sau date (în continuare, „conținutul”) de pe internet aparținând Pipote S.L. sau către licențiatorii săi la care UTILIZATORUL poate avea acces. UTILIZATORUL își asumă responsabilitatea pentru utilizarea portalului. Această responsabilitate se extinde la înregistrarea necesară pentru a accesa anumite servicii sau conținut. În acest registru, UTILIZATORUL va fi responsabil pentru furnizarea de informații adevărate și legale. Ca o consecință a acestei înregistrări, UTILIZATORULUI poate primi o parolă pentru care va fi responsabil, angajându-se să facă o utilizare diligentă și confidențială a acesteia. UTILIZATORUL este de acord să utilizeze corespunzător conținutul și serviciile (cum ar fi serviciile de chat, forumurile de discuții sau grupurile de știri) pe care le oferă numele companiei care a creat site-ul web prin portalul său și cu un enunțiativ, dar să nu se limiteze, să nu le folosească pentru (i) să se angajeze în activități ilicite, ilegale sau contrare bunei credințe și ordinii publice; (ii) rãspândire de conținut sau propagandă de natură rasistă, xenofobă, pornografică-ilegală, pledând pentru terorism sau încălcarea drepturilor omului; (iii) provoacă daune sistemelor fizice și logice ale Pipote S.L. , furnizorii săi sau terțe părți, introducând sau răspândind viruși computerizați sau orice alte sisteme fizice sau logice care pot provoca daunele menționate anterior; (iv) încercați să accesați și, după caz, să utilizați conturile de e-mail ale altor utilizatori și să modificați sau să manipulați mesajele acestora. Numele companiei care a creat site-ul își rezervă dreptul de a retrage toate comentariile și contribuțiile care încalcă respectul pentru demnitatea persoanei, care sunt discriminatorii, xenofobe, rasiste, pornografice, care amenință tinerii sau copilăria, ordinea sau siguranța publică sau care, în opinia sa, nu sunt adecvate pentru publicare. În orice caz, numele companiei care a creat site-ul web nu va fi responsabil pentru opiniile exprimate de utilizatori prin forumuri, chaturi sau alte instrumente de participare.

PROTECȚIA DATELOR: Citiți Politica de Confidențialitate.

PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI INDUSTRIALĂ: Pipote S.L. În sine sau în calitate de cesionar, este proprietarul tuturor drepturilor de proprietate intelectuală și industrială ale site-ului său web, precum și a elementelor conținute în acesta (de exemplu, imagini, sunet, audio, video, software sau texte; mărci comerciale sau logo-uri, combinații de culori, structură și design, selecția materialelor utilizate, acces și utilizare etc.), deținută de Pipote SL a site-ului web sau a licențiatorilor acestuia. Toate drepturile rezervate. În virtutea prevederilor articolelor 8 și 32.1 al doilea paragraf din Legea proprietății intelectuale, reproducerea, distribuirea și comunicarea publică, inclusiv metoda de a le pune la dispoziție, pentru toate sau o parte a datelor sunt expres interzise. conținutul acestui site web, în scopuri comerciale, în orice suport și prin orice mijloace tehnice, fără autorizarea Pipote SL . UTILIZATORUL se angajează să respecte drepturile de proprietate intelectuală și industrială deținute de Pipote SL. Puteți vizualiza elementele portalului și chiar le puteți imprima, copia și stoca pe hard diskul computerului dvs. sau pe orice alt suport fizic, atâta timp cât acesta este unic și exclusiv, pentru uz personal și privat. UTILIZATORUL trebuie să se abțină de la ștergerea, modificarea, eludarea sau manipularea oricărui dispozitiv de protecție sau sistem de securitate care a fost instalat pe paginile Pipote S.L ..

EXCLUDEREA GARANȚIILOR ȘI RESPONSABILITĂȚII: Pipote S.L. Nu este responsabil, în niciun caz, pentru daunele de orice natură care ar putea provoca, spre exemplu: erori sau omisiuni în conținut, lipsa disponibilității portalului sau transmiterea de viruși sau programe dăunătoare sau dăunătoare în conținut. , deși a adoptat toate măsurile tehnologice necesare pentru a o evita.

MODIFICĂRI: Pipote S.L. își rezervă dreptul de a aduce modificările pe care le consideră adecvate portalului său fără o notificare prealabilă, putând modifica, șterge sau adăuga atât conținutul și serviciile furnizate prin intermediul acestuia, cât și modul în care acestea sunt prezentate sau localizate în portal.

LINKURI: În cazul în care www.landfillsolutions.eu conține linkuri sau hyperlinkuri către alte site-uri de internet, Pipote S.L. nu va exercita niciun fel de control asupra site-urilor și a conținuturilor menționate. În niciun caz Pipote S.L. își va asuma orice responsabilitate pentru conținutul oricărui link aparținând unui site web terță parte și nici nu va garanta disponibilitatea tehnică, calitatea, fiabilitatea, acuratețea, lărgimea, veridicitatea, validitatea și constituționalitatea oricărui material sau informație conținută în oricare dintre respectivele hyperlinkuri sau alte site-uri ale Internet. De asemenea, includerea acestor conexiuni externe nu va implica niciun tip de asociere, fuziune sau participare cu entitățile conectate.

DREPTUL DE EXCLUDERE: Pipote S.L. își rezervă dreptul de a refuza sau retrage accesul la portal și / sau la serviciile oferite fără notificare prealabilă, la cererea proprie sau de către o terță parte, acelor utilizatori care nu respectă aceste Condiții Generale de Utilizare.

GENERAL: Pipote S.L. va urmări încălcarea acestor condiții, precum și orice utilizare necorespunzătoare a portalului său prin exercitarea tuturor acțiunilor civile și penale care pot corespunde prin lege.

MODIFICAREA CONDIȚIILOR PREZENTE ȘI DURATA: Pipote S.L. Puteți modifica oricând condițiile stabilite aici, fiind publicate în mod corespunzător așa cum apar aici. Valabilitatea condițiilor menționate anterior va depinde de expunerea lor și va fi în vigoare până când vor fi modificate de către alte persoane publicate în mod corespunzător. LEGISLAȚIE

LEGISLAȚIE APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIE: Relația dintre Pipote S.L. iar UTILIZATORUL va fi guvernat de reglementările spaniole actuale și orice controversă va fi înaintată instanțelor și tribunalelor din orașul Madrid.