Politica de Confidenţialitate

Politica de confidenţialitate

În conformitate cu prevederile Regulamentului General privind Protecția Datelor, datele cu caracter personal furnizate vor fi prelucrate de Pipote SL., cu CIF B84959113, pentru a gestiona relația cu clientul și facturarea și colectarea serviciilor noastre. Furnizarea de date în acest scop este obligatorie, altfel împiedicând furnizarea serviciului și îndeplinirea contractului. Datele de contact ale acestei entități sunt următoarele: C / Raimundo Fdez. Villaverde 45, 28003 – Madrid, E-mail: info@landfillsolutions.eu.

Datele vor fi tratate pe baza relației contractuale menținute de părți și vor fi păstrate atât timp cât contractul este în vigoare. Odată ce relația menționată s-a încheiat, acolo unde este cazul, datele pot fi păstrate pentru timpul solicitat de legislația aplicabilă și până când sunt prescrise eventualele responsabilități derivate din contract.

În scopul indicat, datele dvs. vor fi transferate către Administrațiile Publice competente, în cazurile prevăzute de lege și în scopurile definite în aceasta, și către entitățile financiare prin care se articulează gestionarea încasărilor și plăților.

În același mod, datele vor fi prelucrate pentru trimiterea de comunicări comerciale ale serviciilor noastre, cu excepția cazului în care vă exprimați voința împotriva prin orice mijloace. În orice caz, autorizația de prelucrare a datelor dvs. în acest scop este voluntară și refuzul dvs. ar avea ca rezultat doar faptul că nu ați primi oferte comerciale pentru serviciile noastre. Datele pentru trimiterea de comunicări comerciale ale serviciilor noastre vor fi păstrate pe termen nelimitat, până când, după caz, vă exprimați dorința de a le șterge.

Drepturile de acces, rectificare, ștergere, limitare, portabilitate și opoziție pot fi exercitate în scris, la care este atașată o copie a DNI, adresată la adresa de contact (atât fizică, cât și electronică) menționată mai sus. În cazul oricărei posibile încălcări a drepturilor dvs., puteți depune o cerere la Agenția Spaniolă pentru Protecția Datelor.

În cazul în care au fost furnizate date de la terți, este responsabilitatea oricui face acest lucru să îi informeze cu privire la tot ceea ce este stabilit în această clauză și, în special, cu privire la dispozițiile articolului 14 din Regulamentul General Privind Protecția Datelor și să le fi obținut acordul prealabil pentru a face acest lucru.